Wat is een kamer van koophandel?

sexdating

Wat is een kamer van koophandel?

Een kamer van koophandel, ook wel raad van koophandel genoemd, is een bestuursorgaan, zoals een nationale raad van koophandel, van kleine bedrijven. Kleine bedrijven zijn bedrijven die zich bezighouden met de productie, detailhandel, groothandel, distributie, franchising of makelaardij van producten of diensten aan consumenten in een land. Ondernemers in kleine steden en gemeenten vormen dergelijke lokale verenigingen om namens hun lokale bedrijfssector promotie te voeren. Zij zijn in staat om overheids- en andere doelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling te verwezenlijken door middel van planning, marketing, onderzoek en ontwikkeling, en verkoop en service. Kamers van koophandel vertegenwoordigen ook de belangen van de consumenten. Zij worden gewoonlijk gevormd door verenigingen die kleine bedrijven vertegenwoordigen.

Het doel van een kamer van koophandel is de normen vast te stellen om het welzijn van kleine bedrijven te waarborgen en bij te dragen tot de industriƫle groei door eerlijke concurrentie tussen kleine ondernemers. Kleine ondernemers moeten aan minimumeisen voldoen om een bedrijf te kunnen starten. Dit kan worden gedaan door een bepaald bedrag van het bedrijfsinkomen opzij te zetten als reservefonds, of op een andere manier. De laatste methode geniet de voorkeur omdat de eigenaar zijn onafhankelijkheid behoudt en de investeringsoptie kan kiezen volgens zijn voorkeuren zonder verantwoording te moeten afleggen aan een bestuursorgaan of een maatschappij.

Een klein bedrijf moet binnen de grenzen van de wet opereren en dit vereist dat zij een boekhouding bijhouden volgens een bepaald vast tijdschema. Zij moeten een boekhouding bijhouden van al hun uitgaven en inkomsten en moeten deze gedurende een door het bestuursorgaan van de kamer van koophandel vastgestelde periode bewaren. Zij moeten ook voldoen aan de vergunnings- en certificeringsregels van hun keuze. Bovendien moeten zij hun boeken en andere relevante financiƫle documenten voorleggen aan het bestuursorgaan, dat kan eisen dat zij elk jaar een gedetailleerd verslag voorleggen. Een bedrijf kan ook zelfregulerend worden als het besluit een ethische code voor zijn bedrijf op te stellen. Al deze procedures zijn nodig om ervoor te zorgen dat kleine bedrijven binnen de sfeer blijven van wetten die voor alle andere bedrijven gelden.

Contact